Contact:

Persoana de contact:
Vasile Damian

Telefon:
0740.118.073

Tel / Fax:
0235.421.683

E-mail:
office@proingserv.ro
proingvs@yahoo.com

Adresa postala:
str. Grivitei, nr.271, sc. A,
ap. 5, cod postal 730143,
VASLUI

CUI RO146175, J37/131/2002

Proiectare

Proiectare

SC Proing Serv SRL realizeaza studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, caiete de sarcini, detalii de executie si studii de solutie pentru urmatoarele tipuri de lucrari:

  • instalatii electrice noi, reparatii, modernizari, devieri (linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni pana la 20 kV, posturi de transformare aeriene, in cabina de zid sau anvelopa);
  • bransamente electrice pentru consumatori de tip industrial sau casnici;
  • instalatii electrice interioare pentru constructii industriale, edilitare sau de locuit;
  • racordare la Sistemul Energetic National a centralelor (parcurilor) eoliene sau de producere a energiei electrice din surse regenerabile (biogaz, solare);
  • studii de coexistenta (calcule de rezistenta mecanica) pentru amplasare de cabluri de date pe stalpii retelelor electrice.