Contact:

Persoana de contact:
Vasile Damian

Telefon:
0740.118.073

Tel / Fax:
0235.421.683

E-mail:
office@proingserv.ro
proingvs@yahoo.com

Adresa postala:
str. Grivitei, nr.271, sc. A,
ap. 5, cod postal 730143,
VASLUI

CUI RO146175, J37/131/2002

Legislatie primara in domeniul distributiei energiei:

 • Legea nr. 50/ 1991 & Ordonanta nr. 1430/ 2005 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Legea nr. 440/ 2002 de aprobare a HG nr. 95/ 1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale
 • HG nr. 90/ 2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public
 • HG nr. 28/ 2008 & Ord. Nr. 863/ 2008 privind continutul cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente investitiilor publice

Politica romaneasca pentru promovarea utilizarii surselor de energie regenerabila :

 • HG nr. 1479/2009 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
 • Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • OG nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
 • HG nr. 1661/2008 privind aprobarea Programului national pentru cresterea eficienti in utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009- 2010;
 • HG nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie (modificat prin HG nr. 1349/2009)
 • HG nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
 • HG nr. 1661/2008 privind aprobarea Programului National pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010
 • HG nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie (modificat prinHGnr. 1349/2009)

Legislatie UE :

 • Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE
 • Directiva 2001/77/EC privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie